Szaty liturgiczne są ustawione przez Kościół w celu zapewnienia tego, by nabożeństwo zyskało jeszcze większą rangę. Szaty liturgiczne są zasadniczo związane z religią chrześcijańską.Wiele różnych wyznań ma różne przepisy dotyczące takiego odzienia. Na przykład, duchowieństwo katolickie jest zobowiązane do noszenia specjalnego stroju duchownego w miejscach publicznych, jak i koszuli, koloratki lub sutanny. Na przykład udzielając sakramentów też są inne wymogi. Wśród tego znajdzie się również zawsze miejsce na stułę.Ornaty katolickie sięgają wielu lat i nadal są bardzo przydatne. Mimo, że niektóre nie są już obowiązkowe, są one nadal szanowane. Kościół wciąż daje im pełnią należytego szacunku ze względu na szczególne korzystanie z tych ubrań, to np. stuły pokazują jak zachować godność i tajemnicę religii. Katolickie szaty są liczne i każda z nich jest przeznaczona do jej specyficznego celu. Dlatego katolickie szaty są bardzo ważne według doktryny Kościoła. Historia i godność praktyk kościelnych jest wyznaczona przez te szaty. Każdy przykład, każdy element jest zaprojektowany dla specjalnych celów kościoła.